O mnie

Zajmuję się:

  • systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji m.in. wg normy ISO 27001, KRI oraz zgodnie z RODO,
  • ochroną danych osobowych (w tym jako IOD Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO, a wcześniej jako ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji),
  • systemami zarządzania jakością wg normy ISO 9001,
  • Wewnętrznym Systemem Kontroli Obrotu Międzynarodowego Towarami Strategicznymi (zgodnie z kryteriami WSK),
  • integracją systemów zarządzania,
  • modelowaniem procesów w organizacjach i ich wizualizacją,
  • wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania firmą,
  • analizą danych i ich wizualizacją (w tym Business Intelligence),
  • rozwiązaniami informatycznymi dla różnych typów organizacji, w tym dla podmiotów publicznych (KRI, WCAG).