Business Intelligence

Wizualizacja danych z wykorzystaniem Business Intelligence

Strona przedstawia informacje o rozwiązaniach opracowanych na potrzeby Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie śląskim.

Rozwiązania te powstały dzięki wieloletniemu doświadczeniu związanemu z systemami zarządzania, modelowaniem procesów w organizacjach i ich wizualizacją oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania firmą.

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) – to 16 instytucji działających na terenie każdego województwa. Ich głównym zadaniem jest kontraktowanie oraz wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (i kończących się już przedakcesyjnych) na terenie danych województw.

Instytucja dla której powstały prezentowane rozwiązania była Regionalną Instytucją Finansującą od 2001 roku, działając na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz instytucji samorządowych. W ramach jej działalności do przedsiębiorców w regionie trafiło około 2 miliardów zł wsparcia z funduszy europejskich (stan na 2016 r.)

Przykłady rozwiązań dla RIF (wizualizacja danych z wykorzystaniem Business Intelligence):

Do stworzenia raportów zostały wykorzystane najnowsze rozwiązania z zakresu Business Intelligence – systemów wspomagających zarządzanie i optymalizację działalności w oparciu o dane.

Stosowanie analiz biznesowych umożliwia szybsze, wydajniejsze i bardziej zrozumiałe wizualizowanie oraz analizowanie danych. Za pośrednictwem łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych (tzw. kokpitom menadżerskim) uzyskuje się dostęp do obszernych danych dynamicznych, udostępnia interakcyjne raporty i zapewnia atrakcyjne wizualizacje pozwalające szybko zrozumieć dane i wykorzystać je do interpretacji informacji oraz do decydowania o podjęciu odpowiednich działań.

Interaktywne raporty podsumowujące wdrażanie POIG

Film o realizacji przez RIF POIG – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Film o POIG