Zakres działania

Zakres działania obejmuje m.in.:

  • prowadzenie audytów (np. wewnętrznych w firmie, audytów u dostawcy itp.),
  • opracowanie dokumentacji,
  • opracowanie i analizę rozwiązań,
  • realizację wdrożeń,
  • integrację systemów,
  • prowadzenie szkoleń,
  • doradztwo,
  • nadzór.